Nemeslevelek

Bugár család nemeslevelének másolata 1774. december 22.

Bugár család nemeslevelének másolata 1774. december 22.
Bugár család nemeslevelének másolata
>>

Bugár-Mészáros nemességigazolás 1940.

Bugár-Mészáros nemességigazolás 1940.
Én dr vitéz Keresztes-Fischer Ferenc magyar királyi titkos tanácsos, magyar királyi belügyminiszter, adom tudtára mindenkinek akit illet, hogy a Budapest székesfővárosban 1900. évi november hó 3. napján született dr. Bugár-Mészáros Károly Miklós Márton kórházi főorvos, budapesti lakos, valamint...
>>

(Bugár) Mészáros Ferenc 1878. április 14. Komáromfüss

(Bugár) Mészáros Ferenc 1878. április 14. Komáromfüss
Nos Universitas’ Praetatorum, Baronum, Magnatum, & Nobilium. Comitatus Posoniensis, damus prv memoria, tenore praesentium signi, ficomtes, quibus expedit Universis, quod cum Nos A(nn)o, Mense, die Locove datarum praesentium prv pertraetanchis(?), Altissimum(?) servitium Regium, comunisque...
>>

Bogár László 1546

Bogár László 1546
Nos Benedicus Barbel ... Comarom Vice Comes Pertinen sedis Erseklelien, ex Barlabas Nagy de Gadocz Judicis Nobilicum similer sedis Erseklelien, Memoriœ Commendamus tenore prœsentium, significamus quibus expedie universis, Quod Laurentius Végh de Khenyeo Andreas, Damyan, Johannes ex Domina...
>>

Bugár család nemeslevelének másolata 1798. augusztus(?) 17. (MAGYAR)

Bugár család nemeslevelének másolata 1798. augusztus(?) 17.  (MAGYAR)
1774. december 22. A nemeslevél másolatának magyar nyelvű fordítása: Mi, Lipót, Isten kegyelméből a rómaiak választott császára, mindig felséges, és Németország, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, Kunország és Bulgária stb. királya,...
>>

Bugár család nemeslevelének másolata 1798. augusztus(?) 17. (LATIN)

Bugár család nemeslevelének másolata 1798. augusztus(?) 17. (LATIN)
1774. december 22. A nemeslevél másolatának szövege: Nos Leopoldvs Dei gratia Electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac Germaniœ, Hungariœ, Bohemiœ, Dalmatiœ, Croatiœ, Sclavoniœ, Ramœ, Serviœ, Gallitiœ, Lodomeriœ, Cumaniœ, Bulgariœque, &c. Rex, Archi Dux Austriœ, Dux Burgundiœ,...
>>

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.