Bugár-Mészáros nemességigazolás 1940.

Bugár-Mészáros nemességigazolás 1940.

Én dr vitéz Keresztes-Fischer Ferenc magyar királyi titkos tanácsos, magyar királyi belügyminiszter, adom tudtára mindenkinek akit illet, hogy a Budapest székesfővárosban 1900. évi november hó 3. napján született dr. Bugár-Mészáros Károly Miklós Márton kórházi főorvos, budapesti lakos, valamint a nemes Zsitvay Katalin-Margittal kötött házasságából származó gyermekei, a Budapest székesfővárosban 1931. évi január hó 8. napján született Katalin–Irén-Margit az ugyanott 1932. évi október hó 4. napján született Erzsébet-Margit–Anna az ugyanott 1936. évi május hó 22. napján született Mária–Karolina–Izabella és az ugyanott 1938. évi február hó 28. napján született Tibor–Károly–Márton–Jenő hitelt érdemlő okiratokkal igazolták előttem egyenes és törvényes származásukat attól a Bugár Györgytől aki Péter és Miklós nevű fiaival, valamint Zsuzsanna és Erzsébet nevű leányaival együtt I. Lipót magyar királytól 1662. évi június hó 20. napján magyar nemesi oklevelet kapott s kinek igazolt leszármazói a Mészáros családnevet is használták. Dr. Bugár-Mészáros Károly – Miklós – Márton, illetve említett gyermekei származásának igazolt rendje a következő: a nemességszerző Bugár György és fia Bugár másként Mészáros Péter ezé az 1733-ban igazolt István, ez János, ezé az 1770-ben igazolt Mihály, ezé az 1752-ben született és 1796-ban igazolt János, ezé az 1783-ban született, 1806-ban és 1831-ben igazolt János-Márton-László, ezé az 1835-ben született Nándor-Miklós, ezé az 1864-ben született Márton-György, ezé az 1900-ban született Károly-Miklós-Márton akinek gyermekei az 1931-ben született Katalin-Irén-Margit, az 1932-ben született Erzsébet-Margit-Anna, az 1936-ban született Mária-Karolina-Izabella és az 1938-ban született Tibor-Károly-Márton-Jenő.

Erről ezt a bizonyságlevelet azzal a kijelentéssel adom ki, hogy a nevezett dr. Bugár-Mészáros Károly-Miklós-Márton kórházi főorvos, valamint Katalin-Irén-Margit, Erzsébet-Margit-Anna, Mária-Karolina-Izabella és Tibor-Károly-Márton-Jenő nevű gyermekei valóságos és kétségtelen magyar nemesek, akiket a magyar nemességgel járó jogok, valamint a jelen bizonyságlevél elején színesen ábrázolt következő címer használatának joga megilletnek:

Álló, egyenes, csücsöktalpu kék pajzsban zöld pázsiton kalpagos, vörös ruhás, sárga csizmásifju felemelt jobbjában három buzakalászt tart, baljával pedig karjáról lecsüngő kardjára támaszkodik. A pjazson lévő, jobbrafordított, koronás, nyílt lovagsisak dísze: könyöklő kar három buzakalászt tart. A sisak takarója: jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst.

Kelt Budapesten, az Urnak 1940. évében április hó 29. napján.

Keresztes-Fischer Ferenc

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.