(Bugár) Mészáros Ferenc 1878. április 14. Komáromfüss

(Bugár) Mészáros Ferenc 1878. április 14. Komáromfüss

Nos Universitas’ Praetatorum, Baronum, Magnatum, & Nobilium. Comitatus Posoniensis, damus prv memoria, tenore praesentium signi, ficomtes, quibus expedit Universis, quod cum Nos A(nn)o, Mense, die Locove datarum praesentium prv pertraetanchis(?), Altissimum(?) servitium Regium, comunisque felicitatis per mansionem tangentibus rebus atque. Negotiis una cum ... & Sub… Vomitibus Inttium(?) item et Iurassoribus, nisimul constituti, ... celebrassemus Congregatis, nem: Eotum(?) Egregii(?) Michael outu(?) in Tötés-Tava Iaurinensi Franciscus item & Ioannis in Füss Comaromiensi Hottibus adjacentibus Possesionibus, non ... Stephanus & Iosephus ... servire asveti, omnes Mészáros alias Bugár, filii vero Petri Mészáros alias Bugár, caetervquim(?) exgraemiali Nobilitari Possione nostra Insula Csallóköz nicorporate All-Bár origniem trahentes’, decenter nistiterniti: quatenus’ seatum(?) cormudem(?) Nobilitarem recognosure, desuperque iisdem consvetas, Authentico Cottus Nostri sigiteo numiendas, Literas Fesstes(?) exriadari(?) facere vellemus’(?), quorem aequanimi petito assensum praebentes(?) ... praesentium attestanum, ... aquo filiationem praetenquam, quod ni prmio(?) grachi(?) seantes(?) docere non obligentur, filiationem suam matriculari attessato(?) docentium, Patrem Petrum, fine seucrisomdae(?) praetrabitae(?) Nobilitatis snae A(nn)o 1795. die 15a Januarii coram Sede Indiciaria Nostra, contra Fiscum Magistratualem, ad excipiendas Nobilitatis suae probas, Processum mavisse(?), ni quo subinde favorabiti recepto Indicio sedriali, codemq’(?) Processu via Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii Elementissimo obtutui(?) Regio substrato Suszente(?), eadem via sequentem nitervenisse(?) B’gno(?) Gratiosam sub Generali pariterhie 11o ... 1801. continuative celebrata Congregatione publicatam resolutionem.

16420.    Illustrissimi ... Vismm(?) est Suae Matti Ssmae prvductam(?) hominum Familiae Bugár alias Mészáros coram(?) Sednae(?) Cottus(?) hunisce(?) Posoniensis Nobilitatem Clementer approbate, ac una(?) ut Bgne approbata hoc familia ad depensionem Taxae aulicae

ni f. M.ni f. M. xr.(?) 20(?) defisae nivietur, pnecipere(?) Consilium igitur ifohoc(?) R. Hungariem ... Datum ex Consilio Regio Lotli(?) Hgeo Budae H. Augusti 1801. celebrato Praettar Dvesnarum(?) Benevolus ad Officia poratissimi(?), Paulus Almásy m. p. Franciscus Darvas m. p. Antonius Almásy m. p. Cuiusmoch(?) Benique defixa(?) Taxa per producentes resoluta ac pasi via actis productionalibus et Processualibus, penes’ Bgno. Gratiosum horsum(?) sub dato 26o Januarii No 2314. dimissum(?) et sub hodierno(?) Generali Consepu(?) publicatum Intimatum, ni sua origine remissis, Iidem(?) Producentes Paulus’ quippe(?) & Petrus Bugár alias Mészáros, albo reliquorum Dominorum Cottus huius Nobilium itcati(?) snut(?).

                        Super quorum vera & indubia Nobilitate, ut si loco quoque(?) modernae suae(?) habitationis praerogativa sibi competente, aut cormidem immediate defendentes Maseuli(?), uti frui, & gaudere valeant prosentes eisdem extradondas(?) & concedendas esse(?) duasimus(?) Tesstes Literas. Datum ex  Generali Congregatione Nostra Posonii 17o Marty 1807. continuative celebrata.

               Extrad(?). per Georgium Symandy Hottus Posonienis od(?). kozarium(?) m. p. L. S. Antonio Galgótzy m. p. S. C. R. et A(?). Majestatis Consiliar. Hottus Posonien. O(?). V. Comes Adalbertus Szászy(?) m. p. eiusdem Hottus s. VComes(?) Ionás Bittó de Sárosfalva eiusdem Hottus ... Iudlium(?) m. p. Alexander Farkas eiusdem Hottus ... Iudlium(?). Emericus Szmertnik(?) m. p. ... Iudex Nobilitium I. Stermenszky ... Iudlium m. pd(?).

   Anno     1808. Die 6o Mensis Decembris sub Generali Congregatione Hottus Comaromiensis si L’va Reag’ eiusdem Nominis Civitate continualis(?) celebrata pronisertae(?) Tesstes pro qante(?) hominum familiae Bugár alias Mészáros die 17o Marty (1)807. ex Co(mi)t(a)tu Posoniensi emanatae(?) palam(?) et publice perlectae, solenniter(?) nemnie(?) contradciente(?) publicatae, atq(?) aueptatae(?) sunt(?); ... Conformitate ibidem(?) nommiati(?) deitae(?) Familiae homines, ac signanter Franciscus & Ioannes si gremiali  Possesione Füss

habitantes

 

habitantes, et quidem(?) Franciscus una(?) cum filiis Francisco, Iosepho, et Ioanne mecho(?) productarum Baptismalium legitimatis ad Catrastrum(?) gremialium Hottus ... ... Nobilium relati exstiter... Sign. per Antonium Végh de Eadem(?) et Verébb(?) Hottus Comarom. Iurat(?). ... Notarium m. p.

1878k    Eszt(endő). Aprilis 14k Napján T(ekintetes). N(emes). Győr V(ár)megyének Szab(ad). Kir(ályi). Győr Városában tartott Köz Gyűlése’ alkalmatosságával, Füsi T(ekintetes). N(emes). Komárom V(árme)gyei Helységben lakozó Mészáros Ferentznek kértére e’ jelen való Nemesi Bizonyítvány levél minden Ellenmondás nélkül, kihirdettetvén annak erejével megnevezett Mészáros Ferentz a’ Megyebéli Nemesek Lajstromába iktattatni rendeltetett. Költ mint felljebb Téshi Takács Jósef. T(ekintetes). N(emes). Győr V(árme)gyének hites Fő-Jegyzője s. k.

 

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.