Zsigmondkori oklevéltár, VI. kötet (1417-1418), 1418., 2562 1418-11-22

2009.12.17 20:59

25621418-11-22

DF 264921

Nov. 22. (6. die f. V. p. Martini) A pannonhalmi konvent Zs.-hoz. A győri káptalan javára a perbeli cselekmények végzésére adott egyéves felhatalmazása alapján kiküldötte és Felpech-i János fia: Márk királyi ember Győr megyében vizsgálatot végezve megtudták, hogy Antal frater-nek, a Chorna-i Szent Mihály-monostor prépostjának és a konventnek Nagbarath-i officiálisa: Gewldin/Gewdyn-i László és annak famulusa: Fábián unacum Dominico, Thoma et Andrea dictis Deesy, Georgio Borz, Dominico Bogar, Valentino Pona, Michaele Nemeth, Mathya dicto Syueg, Martino filio Laurentii, Stephano Ban, Dominico filio Stephani, Brictio filio Nicolai, Stephano filio Francisci, Bartholomeo filio alterius Francisci, Nicolai parvo, Bartholomeo filio Pauli, Sebastiano filio Iacobi, Iohanne filio Petri, Emerico filio Iohannis, Benedicto filio Pauli, Stephano Chakuali, Valentino, Emerico, Bartholomeo, Paulo, Dominico filio Petri, Michaele Kermes, Mertel, Dominico, Bartholomeo, Michaele, Nicolao, Stephano filio Nicolai, Benedicto, Valentino Hamar, Michaele filio Sebastiani, Andrea Chygan, Iohanne filio Iohannis, Petro filio Pauli, Paulo Gubas, Georgio Sydo, Georgio Bod, Iohanne filio Valentini, Michaele Vamus, Georgio Dolos, Francisco, Iohanne Vigek(?), Iacobo Falufel, Dyonisio, Paulo, Stephano, altero Stephano filio Laurentii, Dionisio, Nicolao parvo, Georgio Desy, Nicolao filio Blasii, Nicolao Banky, Blasio litterato, Benedicto filio Petri, Iohanne filio Vince, Benedicto Dolos, Mathia et Georgio dicto Suba, a prépost és a konvent Nagbarath-i jobbágyaival – uraik parancsára és akaratából – Kozma és Damján napját megelőző vasárnap (szept. 25.) in foro annuali in facie possessionis et terre Kysbarath vocate domine Dorothe relicte Emerici filii Nicolai de Hedewruara celebrare consueto megölték a káptalan jobbágyát, Márk fiát: Mihályt, holttestét az özvegy földjéről Nagbarath birtok földjére vitték, a káptalan in Iaurino lakó jobbágyát, Lukács fia János fiát: Pétert és testvérét, a Medue-i Berecket ugyancsak meg akarták ölni a Kysbarath-i vásáron, és onnan diversis armorum generibus Nagbarath birtokra űzték, majd miután uraik parancsára a harangot megkondítva összegyűltek, kirángatták őket cum quodam familiare ipsorum a házból, amelyben védelmet kerestek, foglyokként tanquam publicos notorios Kapv várba vitték, Kanyssa-i István úr őrizetére bízták, és sem a káptalannak a szent királyoktól kapott kiváltságleveleire tekintettel, sem kezesség ellenében nem engedték el őket. Mindezért – ami a közöttük folyó per közben történt – a konventet és officiálisukat Nagbarath birtokon András-nap nyolcadára jelenléte elé idézték a káptalan ellenében, a prépostot és a konventet jobbágyaik előállítására kötelezve.

Perényi Péter országbíró 1419. jan. 2.-i okl.-ből. Csornai prépostság (konvent) mlt. 39-3-6. (DF 264921.)

Vissza

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.