Zsigmondkori oklevéltár, VI. kötet (1417-1418), 1418., 1843 1418-05-02

2009.12.17 20:58

18431418-05-02

DL 11622

Máj. 2. (Bude, f. II. a. ascens.) Zs. a váci káptalanhoz. Tartsanak vizsgálatot claustrum Beate Marie virginis de Veteri Buda apácáinak panaszára, amely szerint Balay-i János, Leusták nádor fiának: Györgynek (magn.) Kwres birtokon alkalmazott familiárisa vagy officiálisa ura és Serke-i Desew fiai: László, Leusták és János megbízásából 61, név szerint felsorolt Kwrus-i jobbágyukkal – köztük: Andreas Chuthurna(?), Michael dictus Pandus, Laurentius Sclauus, Kos dictus Kwnthos, Iohannes Kos Balugh, Stephanus parvus, Iohannes Hatmath, Nicolaus Tymar, Iacobus Chez, Blasius Kwnthus, Thomas Palgar, Petrus Balugh, Emericus Repas, Petrus Sarsoy, Laurentius Bogar, Mathias Bay, Kos dictus Chenthew, Colomanus Palgar, Dionisius Baxsa, Michael litteratus, Laurentius faber, Iacobus Zarwas, Georgius Somody, Iohannes Gwba, Iohannes Polgar, Andreas Tymar, Stephanus filius Fabiani Corsoandok, Barnabas Zemes, Stephanus Theke, Iacobus Papa, Benedictus Farkas, Anthonius filius Petri Zabo, Nicolaus Chiche, Michael Cola, Mathias Balka, Andreas Repas, Petrus Farkas, Nicolaus Moka(?), Petrus Kozthws, Iohannes Dalo, Petrus Zalad, Andreas Kwy, Petrus Bidor, Paulus sartor, Emericus parvus, Ladizlaus Theke, Michael similiter Thobe(!), Benedictus Wariw – Péter vértanú napja (ápr. 29.) körül a Chegled és Kwrus birtokokhoz tartozó, őket közösen illető erdőt vagy cserjést felégette. Kijelölt királyi emberek: Iohannes de Pechel, Petrus litteratus de eadem, Ladizlaus, Dominicus Bahthoway, Ladizlaus dictus Kesew de eadem Pechel.

A váci káptalan 1418. máj. 10-i okl.-ből. DL 11622. (Acta eccl. ord. et mon. VBuda 9-17.) – Bakács: Pest m. 1342, több hibával. – (M.)

Vissza

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.