Zsigmondkori oklevéltár, VI. kötet (1417-1418), 1417., 1282 1417-12-24

2009.12.17 20:57

12821417-12-24

DF 266434

Dec. 24. (in. vig. nat. Christi) A csanádi káptalan előtt Zedech-i Pál diák – apja: Domokos és carnalis testvérei: János és Pelbárt nevében is – tiltakozik az ellen, hogy nobilis domina Dorothea, Anko cognominata, consors cuiusdam Anthonii Sclavi hominis scilicet ignobilis, nunc in Wyfalw demorantis az ő Temes megyei Zedech-ben lévő részüket zálogba adják Pabd-i Imrének és általa testvéreinek, minthogy ipsa nundum(!) adhuc in ipsa possessione Zedech portionem valuisset acquirere, ha pedig szerezne egy részt, quod absit, úgy annak megvétele és zálogba vétele iuxta consuetudinem regni mindenki előtt őket illeti; ezért őt és általa fratrem et procuratorem eiusdem: Bogar Istvánt eltiltotta mindettől.

Papíron, hátlapján pecsét nyomával. Uzsovics cs. lt. 85. (DF 266434.)

Vissza

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.