Zsigmondkori oklevéltár, VI. kötet (1417-1418), 1417., 1078 1417-11-07

2009.12.17 20:56

10781417-11-07

DF 266433

Nov. 7. (Bude, dom. p. omnium sanctorum) Zs. a csanádi káptalanhoz. Iktassák be Chobay-i Bogar (dictus) Istvánt és carnalis nővérét, Chatad-i Bálint diák feleségét: Margitot Peterd-i János fiának: Chortan (dictus) Antalnak a Temes megyei Chatad birtokban lévő, őket zálog jogon megillető részbe. Az ellentmondókat idézzék különös jelenléte elé, és ugyanannak tegyenek jelentést az eljárásról. Az oklevelet nagyobb pecsétjével, quo ut rex Hungarie utimur, erősíttette meg. Kijelölt királyi emberek: Petrus dictus Bogar, Lorandus, Demetrius filii Petri de Kwche, Michael f. Dominici de Peterd, Paulus litteratus, Michael de Zedech, Michael f.,[1] Petrus f. Iohannis de dicta Peterd.

A csanádi kápt. 1417. dec. 5-i privilégiumából, amely szerint a káptalan küldötte István, a Krisztus teste-oltár lector-a(!) volt. Méltóságsor. Uzsovics cs. lt. 84. (DF 266433.)


[1] 1 Az atya neve tollban maradt.

Vissza

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.