Zsigmondkori oklevéltár, V. kötet (1415-1416), 1416., 2029 1416-06-18

2009.12.17 20:55

20291416-06-18

DL 10362

Jún. 18. (Bude, in corp. Christi) Zs. az óbudai(!) káptalanhoz. Iktassák be Nema-i Kolos (dictus) Jakab fiait: Ambrust és Jeromost az új adományul nyert Pest megyei Vach birtokba, a Feyerthow nevű rétbe vagy mocsárba és a Thurademez nevű prédiumba, valamint a bennük rejlő királyi jogba. Az oklevelet nagyobb magyar királyi pecsétjével erősítteti meg. Kijelölt királyi emberek: Blasius Bogar, Franciscus similiter Bogar dicti de Harnad, Thomas f. Blasii, Andreas f. Mathye, Nicolaus f. Emerici de Dabas.

A budai káptalan 1416. júl. 10-i okleveléből, amelyet Zs. 1424. febr. 10-i okl.-ben írt át. DL 10362. (NRA 373-7.) – Bártfai Szabó: Pest 138, eml. – (M.)

Vissza

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.