Zsigmondkori oklevéltár, II. kötet, második rész (1407-1410), 1409., 6957 1409-08-04

2009.12.17 20:51

69571409-08-04

DL 92351

(dom, a. Laurentii). A vasvári káptalan előtt Ewrken-i Demeter fia Bálint, Sal-i Erdeus (dictus) János s fia: Antal, Poth-i Kerethew (nominatus) János, Korlathfelde-i András fia Pál, más részről pedig Thelekus-i Bogar (dictus) István fiai: Mihály, Lőrinc, Miklós és Bogar, (dictus) Demeter fia Lőrinc egyezséget kötnek egymással Bogar István fiai: Mihály és Lőrinc azon két sessioból álló Thelekus-i birtokrésze ügyében, amelyet hűtlenségük miatt a király Ewrken-inek és társainak adott. A megegyezés értelmében a felek kölcsönösen meg nem történtnek tekintik az egymásnak okozott károkat, una dictarum duarum sessionem iuxta ecclesiam beati Nicolai confessoris in eadem possessione Telekus fundatam ab oriente existens simulcum terra Telek octo iugera vel citra in se continente ac medietate aquilonari prati ibidem inter eandem particulam terre ac fluvium Eghazpataka dictum adiacentis ab arbore silicis Harumykrefyzfa nominata ad occidentem usque troncos silicum et usque dictum fluvium ac […][1] adiacentes necnon in fine terre Monyarosgudur vocate in terra Hassasfew nominata iuxta permissorium Hassas ab occidente […][2] terrarum usque indaginem Eleuenmegye vocatam in uno volumine adiacentia, item silva permissionalis Felseauas [vocata et prat]um Kurthagyuph usque viam magnam de possessione Telekus in opidum Kurmend ducentem adiacens ipsaque via […][3] rubetis ad meridiem ad magnam arborem ilicis iuxta rubetum in terra Parragh nominata habitam cruce signatam ab [ead]emque arhore ilicis ad occidentem usque metales distinctiones possessionis fitiorum magistri Baso litterati de Byk per distinctiones quarundam arborum ilicum in rubetis existentium, rubeta et silve usuales ac alie utilitates ad occidentem Ewrken-inek és társainak jut, míg az Eghazpataka folyótól délre eső másik sessio a Thelekusiské marad.

Chirografált hártyán, függőpecsét töredékével. Festetics cs. lt.


[1] 1 13 betűnyi rész kiszakadt.

[2] 2 15 betűnyi rész kiszakadt.

[3] 3 10 betűnyi rész kiszakadt.

Vissza

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.