Zsigmondkori oklevéltár, I. kötet (1387-1399), 1395., 3938 1395-04-23

2009.12.17 20:49

39381395-04-23

DL 52888

(in Wissegrad, XXXI. die oct. medii quadr.) Ilsua-i Leusták nádor, fejérmegyei ispán ítéletlevele. Győr megyének prope civitatem Iauriensem Szt. Mihály-nap előtti hétfőn tartott nádori gyűlésén Hedrehwara-i Miklós fia Miklós mester özvegye panaszt emelt, hogy János esztergomi érsek Nagbarat-i officialisa: Megyes-i István fia Miklós 14 Nagbarat-i lakossal – köztük Fynta (dictus) Miklóssal, Borz (dictus) Györggyel, Bogar (dictus) Györggyel – éjjel Kysbarath birtokra jőve György nevű ottani officialisát szállásán meg akarták ölni, ennek familiarisait: Bertalant és Istvánt megverték, a fogságában lévő embert kiszabadították, az officialis és familiarisai minden holmiját és fegyverét, az előbbinek 20 dénárfontját elvitték. Az alperes kérésére az ügyet akkor a királyi curiaba felterjesztette, ahol halasztások után a felperes oklevéllel igazolta, hogy a nádori gyűlésen megtartott vizsgálat szerint a vád igaznak bizonyult. Ennek alapján elrendeli, hogy az özvegy ötvenedmagával Keresztelő Szt. János születése nyolcadán (júl. 1.) a győri káptalan előtt tegye le a panaszát bizonyító esküt, a káptalan pedig nyolcad napra tegyen jelentést.

Papíron, zárlatán pecsét nyomával. Kállay cs. lt.

Vissza

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.