Zsigmondkori oklevéltár, I. kötet (1387-1399), 1393., 2856 1393-02-28

2009.12.17 20:48

28561393-02-28

DL 70685

(f. VI. p. Mathie) Domokos leleszi prépost és a konvent előtt Chaslouch-i László fia Péter és János fia Miklós megosztoznak Chaslouch, Geyeuch, Walkoya, Cherthyz, Zauada ungmegyei és Barkazo beregmegyei birtokaikon tantummodo in locis sessionalibus oly képpen, hogy recta et equalis medietas dicte possessionis Chazlouch, videlicet medietas linee eiusdem a parte orientali adiacentis incipiendo a quadam sessione iobagionali Benechtelke nuncupata eadem sessione inclusa usque finem versus partem meridionalem protractum exceptis quibusdam duobus locis sessionalibus, in quorum uno Nicolaus sartor, reliquo vero Iohanes dictus Wayka nunc residentiam facerent, predicto Nicolao filio Iohannis remanentibus simulcum alia medietate alterius linee ipsius possessiois Chaslouch a plaga occidentali situate incipiendo a loco sessionali, in quo nunc Stephanus dictus Pap habitaret, eodem excluso usque finem versus partem septentrionalem protractum. Item recta et equalis medietas prefata possessionis Geyeuch, utputa medietas linee eiusdem a predicta parte orientali adiacens incipiendo a loco sessionali, in quo nunc Petrus dictus Hodus resideret exclusive usque finem versus iamdictam partem septentrionalem protractum unacum medietate alterius linee eiusdem possessionis trionalem protractum unacum medietate alterius linee eiusdem possessionis Geyeuch a predicta parte occidentali collocate incipiendo a loco sessionali Iohannis dicti Pank similiter exclusive usque finem versus dictam partem meridionalem protractum excepta sessione, in qua nunc Konya filius Emerici moraretur, prelibato Nicolao filio Iohannis remanente, deinde recta et equalis medietas pretacte possessionis Walkoya, videlicet linea eiusdem a prenominata parte occidentali situata demptis sex sessionibus iobagionalibus, in quarum una nunc Andreas dictus Prior, altera Hodor faber, tertia Jakow, quarta Benedictus filius Blasii, quinta Iohannes sartor habitarent et sexta deserta, in qua condam Paulus dictus Nog habitasset, habitaret et sexta deserta, in qua condam Paulus dictus Nog habitasset, pretacto Nicolao filio Johannis remanentibus, simulcum medietate pomerii in medio eiusdem ville existentis a parte meridionali sita, denique recta et equalis medietas prelibate possessionis Barkazo, scilicet medietas linee eiusdem a prelibata parte orientali adiacentis incipiendo, a sessione versus dictam partem septentrionalem protractum cum alia medietate alterius linee eiusdem a plaga occidentali site incipiendo a loco sessionali in quo nunc Ladislaus dictus Bogar habitaret, inclusive usque finem versus partem meridionalem protractum, tandem in prefata possessione ipsorum Cherthyz appellata de novo plantata tres sessiones iobagionales in parte orientali eiusdem possessionis existentes, in quarum una nunc Zaan, altera Martinus, tertia Heryn simulcum una sessione in parte occidentali eiusdem ville collocata, in qua Iwan filius Zaan Rutheni commorarentur, postremo in prenotata possessione ipsorum Zauada similiter de novo plantata scultetus de eadem Oztaas nominatus unacum quatuor sessionibus similiter in parte meridionali eiusdem possessionis tribus penes sese consequenter existentibus, in quarum una nunc Nedaan, altera Danyola, tertia Myk filius Kolyna et quarta, in qua Stephanus dictus Bonta ac duabus sessionibus in parte septentrionali ipsius possessionis similiter iuxta sese consequenter collocatis, in quarum una Wazzyl dictus Horbach, altera Nicolaus fistolator Rutheni habitarent, preallegato Petro filio Ladislai, altera Nicolaus fistolator Ruthem habitarent, preallegato Petro filio Ladislai, item recta et equalis medietas antefate possessionis Chaslouch vocate, utputa medietas linee eiusdem a predicta parte orientali adiacentis incipiendo a pretacta sessione iobagionali Benechtelke nuncupata eadem exclusa simulcum propria curia seu sessione dicti Nicolai filii Iohannis usque finem versus prelibatam partem septentrionalem protractum demptis curia seu sessione propria predicti Petri filii Ladislai et quibusdam aliis duabus sessionibus iobagionalibus, in quarum una nunc Mychael faber, reliqua vero Blasius dictus Zabey residentiam facerent, eidem Petro filio Ladislai remanentibus unacum medietate alterius linee eiusdem possessionis Chaslouch a parte occidentali situate incipiendo a prenominata sessione iobagionali, in qua nunc Stephanus dictus Pap habitaret, eadem inclusa usque finem versus partem meridionalem protractum dempta curia seu domo plebani de eadem Chazolouch, quam ipse partes ecclesie beati Martini ibidem habite et rectoribus eiusdem communiter dedissent et donassent, deinceps recta et equalis medietas annotate possessionis Geyeuch scilicet medietas dicte linee eiusdem a predicta parte orientali adiacentis incipiendo a predicto loco sessionali Petri dicti Hodus inclusive usque finem versus iamdictam plagam meridionalem protractum demptis quibusdam quinque sessionibus iobagionalibus, in quarum nunc una Thomas dictus Cheke, reliqua Gregorius filius Andoch, tertia Iohannes filius Mathe, quarta Lucas filius Lacho et quinta Chako filius dicti Andoch residerent, prefato Petro filio Ladislai ad pretactas portiones suas cedentibus pariter cum alia medietate dicte alterius liee eiusdem possessionis Geyeuch a parte occidentali collocate incipiendo a pretacta sessione Iohannis dicti Pank eandem includendo usque finem versus annotatam partem septentrionalem protractum extractis quibusdam duabus sessionibus iobagionalibus, in quarum una Lucas filius Pank, secunda vero Nicolaus dictus Thatar habitarent similater ipsi Petro filio Ladislai remanentibus, demum recta et equalis medietas diete possessionis Walkoya, videlicet linea eiusdem a dicta plaga orientali collocata exceptis quatuor sessionibus iobagionalibus, tribus in medio eiusdem linee penes sese consequenter et quarta in fine eiusdem versus partem septentrionalem protracto existentibus modo simili ipsi Petro filio Ladislai cedentibus unacum medietate pretacti pomerii in medio eiusdem ville Walkoya existentis a parte septentrionali adiacente, denique recta et equalis medietas antelate possessionis Barkazo, videlicet medietas linee eiusdem a parte orientali adiacentis incipiendo a prefata sessione predicti Ladislai sartori inclusive usque finem versus partem meridionalem protractum excepta quadam sessione, in qua nunc Benedictus filius Pouch resideret, memorato Petro filio Ladislai remanente pariter cum alia medietate dicte linee ipsius possessionis Barkazo a parte occidentali collocate incipiendo a predicta sessione pretati Ladislai dicti Bagar exclusive usque finem versus pretactam partem septentrionalem protractum dempta quadam sessione iobagionali, in qua nunc Iohannes dictus Feyr habitaret, similiter pretacto Petro filio Ladislai ad prelibatas portiones suas addita, preterea in annotate possessione Cherthyz de novo plantata scultetus de eadem Wazzyl nominatus unacum duabus sessionibus iobagionalibus in parte orientali eiusdem possessionis existentibus, in quarum una Mazak, altera vero Mykola factor saggitarum ac aliis duabus sessionibus in parte occidentali ipsius possessionis locatis, in quarum una Mychael dictus Wak, reliqua vero Iwan Rutheni morarentur postremoque in prenotata possessione Zauada similiter de novo plantata quatuor sessiones iobagionales in predicta parte meridionali eiusdem ville Zauada trdes iuxta sese consequenter site, in quarum una Elyas, secunda quidam sartor claudus filius Zydor, tertia Iohannes dictus Feyr et quarta ab his separatim existente, in qua Raad gener Mykoch habitaret ac alie due sessiones, una in parte orientali, in qua Wazzyl dictus Zabla, altera vero in parte occidentali eiusdem ville penes predictum scultetum Oztas nominatum existentes, in qua Pan filius Zydor similiter Rutheni commorarentur, pretitulato Nicolao filio Iohannis per viam premisse divisionis cessissent. A birtok többi haszonvételét és tartozékát, köztük a Szűz Máriáról nevezett Walkoya-i pálos kolostor kegyúri jogát is közös használatban hagyják. Mivel Péter curiaja rosszabb helyen fekszik, mint Miklósé, azért Péternek curiam maioris et amplioris quantitatis adnak. A Walkoya birtokon levő közös curiát Miklós átengedi Péternek, aki viszont a curia mellett in loco deserto megfelelő értékű területet köteles adni cserébe, Curiam seu sessionem ipsorum propriam in dieta possessione ipsorum Barkazo in linea eiusdem a parte orientali site existentem ipsis similiter communiter pariter cum molendinis ipsorum intra metas pretactarum possessionum eorum de nova plantatione Cherthyz et Zauada vocatarum super rivulo Villepataka appellate constructis commisissent postremoque quod in pretactis quatuor possessioibus ipsorum Chaslouch, Geyeuch, Walkoya et Barkazo vocatis ipse partes portiones earum modis prehabitis eisdem cedentes meliorandi ac in eis et finibus earum plures iobagiones collocandi et congregandi habeant facultatem contradictione earum partium sibi invicem obviare non valente in hac parte, in dictis vero duabus possessionibus ipsorum ex novo plantatis Cherthyz et Zauada appellatis quandocunque temporis in successu ipse partes aut earum altera plures iobagiones collocare seu congregare vellent, extunc ipse partes de loco vel locis collocationis ipsorum iobagionum prius sortem mittere et tandem in loco vel locis collocationis partium quelibet per sortem sibi cedente vel cedentibus ipsos iobagiones collocandi seu congregandi haberet facultatem, item quod in eisdem duabus possessionibus Cherthyz et Zauada terre et prata extirpata hominibus in eisdem existentibus cuilibet, prout sui est laboris, debeant remanere.

Chirografált hártyán, kopott függőpecséttel. Perényi cs. lt.

Vissza

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.