Urbaria et Conscriptiones, REGESTRATA, UC 143 : 17

2009.12.17 19:34

1784–1785

140 old, latin nyelvű, magyar szövegrészeklkel, eredeti, mellékletek nélkül.

Conscriptio et Dimensuratio Geometrica, az úrbérrendezéssel kapcsolatos kamarai összeírás és felmérés, amelyet Franciscus Rőmisch Cameralis Geometra végzett

Conscriptio et Dimensuratio geometrica cameralis oppidi Szántó. – Másik cím: Conscriptio seu calculus agrorum et pratorum regi cameralis oppidi Szántó, mely a colonusok tartozékait az urbarium szerint rendezve adja, a nemesekét pedig egyénileg kimérve. – Különbséget tesz a dominales, liberae, és decimales szántóföldek között. – Mindegyiknél adja a szélességet, hosszúságot és az egész terjedelmet négyszögölenként és holdanként. – Jelzi a telkek minőségét: (a diverticulumot határrész értelemben használja) – In diverticulo Bányák között: dominalis 1, libera 3, köztük a communitas oppidi. – In diverticula Rétre járó: dominalis 6, libera 70, decimalis 112. – A liberák közt nemesek, azonkívül Civitas Cassoviensis, Parochia Romano catholica, Ecclesia reformata, Scholae eiusdem, Schola Romano-catholica. – In Sass Halom (in Süveges, in Mezőfenék, in Ortványok) dominalis 11, libera 181, decimalis 128. – A liberák közt, a nemesek és colonusok között szerepelnek oppidum, parochia Romano catholica (háromszor is), ecclesia reformata (háromszor is), schola Romano catholien (kétszer), Civitas Cassoviensis (kétszer) (Kassa város). – A calcatura tertia adatai a következők: dominalis 6, libera 239, decimalis 132. – Mindezek in diverticulo Kőpad, in Vigyorgó, in Torok. A liberánál a nemesek és a colonusok közt schola reformatorum (kétszer is), ecclesia reformatorum (kétszer is), civitas Cassoviensis (kétszer is), schola Romano catholica (háromszor), parochia Romano catholica (ötször), communitas oppidi. – A rétek felosztása: A rét részben libera, részben taxalis. – Tulajdonos a liberánál 50, köztük a schola Romano catholica, a parochia romano catholica, civitas Cassoviensis Notarialis, ecclesia reformata. – A taxalisták száma 112. – A prata dominali a következők: (uradalmi rétek). – a) Pratum allodiale magnum, b) Ad balneatorium pertinens, (az urasági fürdő tartozéka), c) Ad molam pertinens (az uradalmi malom tartozéka), d) Allagi Réth dictum. – Jelezve mindenütt a hosszúság, szélesség és az egész nagyság. – Adja a bonificatio pratorumt in terris arabilibus négyszögölenként (a rétek pótlására adott szántóföldek). – Prata in Mezőfenék, amelyeket minden harmadik évben kétszer kaszálják. – Tulajdonosok név szerint elsorolva, számuk 31, köztük parochia Romano catholica, az ecclesia reformata. – Adja a cauleta és a canabeta nagyságát négyszögölenként (káposzta- és kenderföldek). – Az erdőket csak név szerint jelzi.

Tabella B) Conscriptio intrevillani regi cameralis oppidi Szántó. (belső telkek)

Adja a kétszeres szélességet és a hosszúságot, azután a megkülönböztetést dominale, liberum, taxale, négyszögölenként és holdanként. – A 246 tulajdonos között a relicta Michaelis H. cum educillo, macello, cremati ustrina (pálinkafőző), hortus oppidanus (városi kert), diversorium dominale cum curruli (urasági csárda szekérszínnel), educillum dominale Asztalossinum, schola Romano catholica, parochia Romano catholica, domus oppidi quarterialis (városi kvártélyház), fundus olim Jesuitarum (volt jezsuita telek), fundus patrum minoritarum (minorita szerzetesek telke), ecclesia Romano catholica, macellum dominale (urasági mészárszék), fundus ecclesiae reformatae, ecclesia reformatorum, allodium dominale, mola dominalis aquatica (urasági vízimalom), domus balneatoria dominalia (urasági fürdőház), domus tegularia cum fornace (téglaégető).

Tabella geometrica az urbarium előírásához alkalmazkodva a kamarai Szántó városban, mely szerint pro una integra sessione 22 jugera ex agris et sex falcstra jutnak osztályrészül. – Azután itt is a nyomtatott magyar szöveg üres részei kitöltve így szólnak: Kereszt és vezeték nevek, Jobbágy helynek minéműsége 2/4, 1/4. – Jobbágyhelynek belső, külső mivolta pozsonyi mérőre való szántóföld és rét ember vágó. – Esztendőbeli szolgálat vagy robot: marhás robot vagy ehelyett kézi szolgálat. Kilenced termésben. – Adózás: Esztendőbeli árenda, Tűzre való fa (öl), Fonyás (funt), Kifőzött vaj (icce), Kappany (N-o), Csirke (N-o), Tojás (N-o). – A 172 tulajdonos név szerint felsorolva.

Conscriptio vinearum cameralis oppidi Szántó.

Hozza úgy a szabad, mint a tized-szőlők jegyzékét. – A név mellett jelzi, hogy szabad szőlő-e az, avagy tizedes és jelzi azok nagyságát négyszögölenként. – Éppígy jelzi a pruneta libera és decimalia is. – A szőlőket promontóriumok szerint adva, jelezve, hogy tulajdonosaik hova valók. – 1) Promontórium Előhegy. Tulajdonosok száma 19. – 2) Promontórium Gyertyános. Tulajdonosok száma 88. – 3) Promontórium Ó Gyertyános. Tulajdonosok száma 21. – 4) Promontórium Hideg oldal. Tulajdonosok száma 32. – 5) Promontórium Első Sátor. Tulajdonosok száma 25. – 6) Promontórium Bellya. Tulajdonosok száma 12. – 7) Promontórium Pendics. Tulajdonosok száma 23; köztük ecclesia reformata Szántoiensis, ecclesia Romano catholica, praepositura Jaszoviensis. – 8) Promontórium Kis Sátor, alias Krakkó. Tulajdonos száma 25. – 9) Promontórium Fövenyes. Tulajdonosok száma 10. – 10) Promontórium Felső Mecsege. Tulajdonosok száma 13. Mind tállyaiak. – 11) Promontórium Alsó Mecsege. Tulajdonosok száma 20. Mind tállyaiak. – 12) Promontórium Kiss Gelenczér. Tulajdonos 1. Vinea libera. – 13) Promontórium Galagonyás. Tulajdonosok száma 32. – 14) Promontórium Gelenczér. Tulajdonosok száma 6. Az egyik libera regia civitas Cassoviensis. – 15) Promontórium Hosszú Sátor. Tulajdonosok száma 9; köztük: libera regia civitas Cassoviensis. – 16) Promontórium Agyag. Tulajdonosok száma 20; köztük ecclesia reformata Szantoiensis. – 17) Promontórium Alsó Margita. Tulajdonosok száma 33; köztük ecclesia reformata Szántoiensis. – 18) Promontórium Felső Margita. Tulajdonosok száma 28; köztük ecclesia Romano catholica Szántoiensis. – 19) Promontórium Nagy Gyür. Tulajdonosok száma 10. – 20) Promontórium Kőpad. Tulajdonosok száma 19. – 21) Promontórium Kis Fejér Hegy. Tulajdonosok száma 44. – 22) Promontórium Nagy Fejér Hegy. Tulajdonosok száma 41. – 23) Promontórium Hosszú Fejér hegy. Tulajdonosok száma 55. – 24) Promontórium Nagy Bogár. Tulajdonosok száma 73; köztük dominus parochus Szántoiensis. – 25) Promontórium Felső Bogár. Tulajdonosok száma 43. – 26) Promontórium Hosszú Sulyom. Tulajdonosok neve 55. – 27) Promontórium Sulyom Allya. Tulajdonosok száma 16. – 28) Promontórium Délre fekvő Sulyom. Tulajdonosok száma 98; köztük ecclesia reformata Szántóiensis. – 29) Promontórium Vigyorgó. Tulajdonosok száma 4. – 30) Promontórium Sulyom Tető. Tulajdonosok száma 19. – 31) Promontórium Bányafark. Tulajdonosok száma 13. – 32) Pormontorium Kis Bánya. Tulajdonosok száma 22. – 33) Promontórium Nagy Bánya. Tulajdonosok száma 36; köztük dominium Mislense. – 34) Promontórium Hátulsó Bánya. Tulajdonosok száma 51. Köztük ecclesia reformata Szántóiensis. Admodum reverendus dominus parochus Szántóiensis. A felsorolás után adja betűrendben az előfordult promontóriumokat. – Az összeírt szőlőknél jelzi a talajminőségét is megmunkálás szempontjából: könnyű, közepes, nehéz. – Az összeírt szőlőkről és szilvásokról mennyiség szerinti összesítés.

Regéci kamarauradalom tartozéka.

(Abaúj m.):Szántó oppidum

Vissza

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.