Szinnyei: Magyar írók, Liszka Béla

2009.12.17 16:52

Liszka Béla

állami főreáliskolai tanár, L. János ügyvéd és Jakab Ottilia (J. István a m. tudom. akadémia tagjának leánya) fia, szül. 1857. jan. 27-én Zentán (Bácsm.); gyermekéveit szülővárosában és Ujvidéken töltötte, de atyja halála után 1866-ban anyjával Budára nagyatyja Jakab István házába költözött, kinek buzdítására és útmutatása mellett korán kezdett irogatni. A gymnasiumot is Budán járta s az egyetemen Greguss Ágost, Gyulai Pál, Heinrich Gusztáv és Beőthy Zsolt voltak tanárai; 1882-ben tanári oklevelet nyert a magyar és német nyelv és irodalomból; az egyetemi ifjúságnak 1877–82. mozgalmaiban élénk részt vett, az egyetemi olvasókörben és a bölcselethallgatók segélyegyletében több ízben könyvtárnoki s jegyzői tiszet viselt. Zenészeti tanulmányait Bugár Ferencz zenésznél és a nemzeti zenedében Langer Jánosnál folytatta. Tanári állást nem kapva, 1882-ben a Fővárosi Lapok szerkesztőségébe lépett és a lapnak 1892 végeig belső dolgozótársa volt. 1889. szept. a budapesti II. ker. főreáliskolához nevezték ki helyettes tanárnak, 1893-ban pedig a kecskemétihez rendesnek; azóta ott működik.

Vissza

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.