Századok 1875. October hó. Nyolczadik füzet

2009.12.16 14:20

3. A nyitrai káptalani levéltár.

E levéltár sok igen érdekes okmányt tartalmaz, de legközelebbről több búvár által már átvizsgáltatván, az okmányok még nem helyeztettek vissza, mi azok föltalálását megnehezíté. Az okmányok nagyobb része azon javakra vonatkozik (metalisok, reambulationálisok stb.), melyek jelenleg a káptalan birtokában vannak, elébb pedig a Berencs nemzetség tulajdonához tartoztak.

Bizottságunkon kívűl még Nagy Imre, Thaly Kálmán s Szabó Károly tagtársaink is kutattak e levéltárban, az általunk lemásolt okmányok, melyek közt van egy szolga-eladási okirat is 1294-ből, (152. sz.) a következők:

51. Berenchi Thorna Szilveszter elzálogosítja marczellházi nemes Posaar Miklósnak Nagyfalu s Árkos nevű birtokait s hoky-i malmait 50 arany forintért (1256).

52. Szolga-eladási okirat 1294-ből, melynélfogva Rátholthi Pál három szolgáját, Zudánt ugyanis, s ennek két fiát eladja saját sógorának örök áron, azaz: kilencz márkáért bécsi pénzben.

53. Berenchi Cheten Miklós, egy a Nyitra két partján elterűlő egy ekényi földet ad el Bugár Márton mesternek hat márkért (1304).

54–55. Birtok-eladási okiratok 1312 és 1313-ból.

56. Robert Károly birtok-visszaadási oklevele Scylagi gróf Bugár Márton javára (1324).

57. Erzsébet királyné megerősíti Bugár Márton özvegyét a berencsi birtokban.

58. Adomány-levél a berencsi birtokot illetőleg (1385).

59. Mária királynő a Berencsi nemzetségnek kiváltságot engedélyez, Berench, Megeredberench s Geregwlfahva nevű Nyitra-megyei 524birtokainak területén vér- s kínpadok fölállítására s föntartására, tolvajok, rablók, gyujtogatók, gyilkosok s egyéb gonosztevők elfogatása- s elítélésére (1392).

Vissza

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.