Magyarország vármegyéi és városai, SOMOGY VÁRMEGYE KÖZSÉGEI

2009.12.17 19:59

Írta Reiszig Ede dr., a Magy. Tört. Társulat és a Magy. Heraldikai és Genealogiai Társaság igazg. választmányi tagja, kiegészítette Vende Aladár, a monografia szerkesztője

Boronka.

Boronka. Marczalitól keletre fekvő magyar kisközség. Házainak száma 75, lakosaié 647, a kik róm. kath. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása Marczali. Első ízben Lampért országbírónak 1321 nov. 16-án kelt ítélőlevelében találkozunk e helység nevével, a mikor Boronkai András Bogár István eskütársaként szerepel. 1423-ban Baronka, 1483–87-ben már Boronka alakban említik az oklevelek. 1536-ban Geszthei László volt a földesura. Egy 1703 táján kelt összeírás szerint még pusztaként, Zankó Miklós és Boldizsár birtoka volt. Az 1715. évi összeírásban újonnan települt helységként szerepel, 5 háztartással. 1726-ban Fekete János, 1733-ban Boronkay Ferencz, 1776-ban Gaál József és 1835-ben is a Gaál-család volt a földesura. 1856-ban gróf Széchenyi Pál volt itt birtokos, jelenleg pedig gróf Széchenyi Andor Pál. A községbeli kastélyt özv. Kund Béláné 1908-ban építtette. A róm. kath. templom 1760 táján épült. A községhez tartozik: Alsógaics- és Felsőgaics-puszta.

Vissza

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.