Engel Pál: Magyarország világi archontológiája. 1301-1457, IV. Ispánok, Tolna

2009.12.17 17:29

Tolna

Vö. Wertner 169-70. – Területét 1316-ban hódította vissza a király Kőszegi Henrik fia Jánostól (Száz. 1988. 112), az elfoglalt várakat (Dombó, Nyék, Döbrököz, Tamási) azonban 1339-ig eladományozta, így az ispánnak csak viszonylag csekély birtokai (Nána, Závod) maradtak Zsigmond koráig, amikor ezek is magánkézre jutottak. (Tolnavár mezőváros királynéi birtok volt, ezért nem az ispán igazgatta.) A megyésispáni tiszt 1328-tól a fejéri ispánsággal, 1398-tól (vagy talán már 1376-tól) a macsói báni méltósággal volt egyesítve.

Máréi] „Bogár” István (1316-19)

      1317 [XII 20] (Anjou IV. 665)[1]

      [Tahi] Tah mg. viceiudex 1318-09-08 (Anjou V. 299)
[1] Csonka királyi oklevél. A kelte (XIII. [Kal. Jan.]) valószínileg azonos Károly hasonló tartalmú XII. 20. oklevelével (Smič. VIII. 439-442)

Vissza

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.