Engel Pál: Magyarország világi archontológiája. 1301-1457, IV. Ispánok, Somogy

2009.12.17 17:28

Vö. Wertner 52-4; Borsa Iván: Somogy megye középkori alispánjai. Somogy megye múltjából 13 (1982) 11-13.[1] – A megyét 1316-ban foglalta el I. Károly Kőszegi Henrik fia Jánostól (Száz. 1988. 112). Ispánságához nem tartozott honorbirtok, mert a területén fekvő királyi uradalmakat (Segesd, Fejérkő) a királyné birtokolta és ispánjai ill. várnagyai útján kormányozta.

pozsegai Gilétfi[3] Miklós (1319-24)

      1320-01-12 (Dl. 76258)

      1324-11-26 (§: Anjou VIII. 519. sz.)

      István c. viceiudex 1322-04-3

      Pál mg. viceiudex 1322-08-25

[3] 1323: Str. III. 32; 1324: Apponyi 68. Ezenkívül mg. Nicolaus filius comitis Gelety comes Symigiensis keltezetlen levele Bogár Istvánhoz (Dl. 82828).

Vissza

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.