Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, II. KÖTET, SOMOGYVÁRMEGYE HELYSÉGEI

2009.12.17 19:47

Kér(i). a) Jobagiones dni regis de villa Ker. (1341: Anjouk. okmt. IV. 68.) Keer. (1390: Dl. 2870., Kismart. llt. 14. K. 354., Pannonh. főapáts. házi llt. XXVIII. A.) Az 1536. évi adólajstrom (Orsz. Llt. Conscr. dical. 26. l.) «Kyralkery» néven Raknyi után sorolja föl, melynek (jelenleg puszta) szomszédságában találjuk ma a kéri pusztát. – A leveldi karthauzi kolostoré volt. (1390–1536.) – b) Keer – a Bogár és Máréi Gunya-fi családé. (1321: Zichy okmt. I. 196., 1345: Kismart. llt. 32. B. 89.) Keer. (1347: Zichy okmt. II. 285., 1400: U. o. V. 180–185.) Ker. (1399: Zichy okmt. V. 130., 1478: Muz. llt.) Gwnyaker, Gwnyafyaker. (1400: U. o. V. 183.) Poss. Pwzthakeer. (1462: Dl. 15738; 1469: Dl. 16873; 1486: Dl. 24338.) Poss. Keer et pred, Pwzthakeer. (1481: Dl. 18558.) Az 1536. évi adólajstromban: Kery aliter Pwzthakeer. (Orsz. Llt. Conscr. dical. 37. l.) Ma Sz.-Gálos-Kér, Igal mellett dny. – c) Poss. Keer. (1460: Jeszenák cs. llt.) Torvaj, Nyim, Megyer sat. helységekkel együtt mint a torvaji Ugron cs. birtoka tűnik föl. – d) Thekesker. (Nemesi névben és előnévben. 1482: Dl. 18686; 1493: Körmendi llt. Alm. III. lad. 3. n. 71.) Az 1536. évi adólajstromban együtt «Waryasker, Thekeskeer». (Orsz. Llt. Conscr. dical. 15. l.) Ma csak Varjas-Kért ismerjük, Marczalitól ék.

Vissza

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.