Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis, VIII/5., Accesserunt., I. Accesserunt.

2009.12.17 20:13

I.

Diuersae litterae familiae Fanch a variis annis.

1269. Donationales Belae, regis Hungariae, Mathaeo et Chutur Bissenis de villa Tuburchuk (hod. Töbörcsök, in Comitatu Albensi) super terra praeconum regiorum culturae duorum aratrorum sufficiente Fanch nominata, quam posteaquam sibi dari in libertate Bissenorum possidendam petiissent, rex erga relationem Pobor, comitis Praeconum regiorum, quorum eadem terra praeconum Fanch deserta esset, et iuxta terras Menik (hodie Menyöd praedium) et Fanch interiaceret, pro seruitiis instantium donauit, eosdemque per dictum Pobor introduci fecit. Datum per manus Demetrii, Praepositi Albensis, aulae regiae Vice-Cancellarii, regni sui anno XXXIII. Originale in pergamena; sed sigillum dupplex iam deest.

1323. Sabbatho post octauam Corporis Christi. Compositionales Domus Hosp. de Alba inter Magnificum Stephanum, dictum Bugar, et Iunno, 289fratrem eiusdem, ab vna; parte vero ab alia Mathaeum, dictum Nothyr de Fanch, vigore quarum lites inter se vigentes cassant sub poena marcarum L.

1326. Feria III. ante Ascensionem Christi. Aliae compositionales eiusdem conuentus de Alba inter Mathaeum Nothyr de Fanch, Dominicum, filium Zul, Blasium, filium Cosmae, Stephanum et Paulum, filios Ompud, Beze, filium Ipoch, et Andream, filium Bernalth, Bissenos de Feeche, ab vna, parte vero ab alia Michaëlem, Georgium et Mathe, filios Iacobi de Sedregh, Mathaeum, Ioannem, Nicolaum, filios Mark, ac Paulum, filium eius, Stephanum, filium Laurentii, ac Dominicum, filium eius, Andream, filium Ur, Bekus, Chepanum ac Ioannem, filium Cete, confectae super eo, quod causa respectu verberationis Andreae, filii Ur, Stephani, filii Ompud, per dictum Nothyr attentata mota penitus sopita exstiterit sub poena X marcarum.

1335. Dominica Cantate. Fassionales Capituli Ecclesiae Albensis super eo, quod Com. Mathaeus, dictus Nothyr, Bissenus Nobilis de Fanch, filiis suis carnalibus Nicolao, Ioanni et Blasio, cesserit portiones suas possessionarias haereditarias in possessionibus Fanch et Töbörcsök sitas.

1344. Feria V. post octauam Paschae. Relatoriae Inquisitoriae Conuentus Cruciferorum Domus Hospitalis Ecclesiae Beati Stephani regis de Alba, Nicolao Palatino directae, qualiter penes mandatum eiusdem Palatini ex Vissegrad feria IV. post festum Paschae pro parte Stephani, filii Dominici de Tuburchuk et eiusdem Dominici, nec 290non Mathaei, dicti de Tuburchuch emanatum, inquisitum fuerit super eo, quod Petrus, Paulus et Georgius, filii Markolph, Iohannes, filius Endre, Petrus, filius Andreae de Urs, Ioannes, filius Gregorii de And, cum iobbagione magno eundem exponentem Stephanum percusserint et alias violentias in domo eius in Tuburchuk intulissent. Pro hominibus regiis denominati sunt Simon, filius Nicolai de Zentagota, Andreas, filius Bencdicti de Lok.

1345. In festo Paschae. Fassionales Capituli Albensis vigore quarum Iacobus, dictus Farkas, filius Laurentii Bisseni de Saag, de Comitatu Albensi, filiae suae Elenae, et per consequens sponso eius Ferench, filio Andreae, Bnevna de Tulge, in eodem Comitatu Albensi, medietatem portionis possessionariae haereditariae in dicta Saag, saluo iure praedicti Capituli, perennaliter donauit, salua in casu defectus successione.

1346. In villa Szent-Marton, in quindena octauarum Beati Georgii Martyris. Testimoniales Magistri Gregorii Rectoris Bissenorum super eo, quod causa, quam Nicolaus, filius Georgii de Vrs, contra Genepse, item Dominicum et Stephanum, filios suos, Iacobum, fratrem File, et alios in quindenis octauis octauarum festi Georgii mouere debebat, ratione secundi termini ad quindenas exercitus residentiae Domini regis prorogata sit.

1347. In villa Szent-Márton, feria VI. ante Dominicam Palm. Testimoniales eiusdem Magistri Gregorii Comitis Bissenorum super eo, qualiter medio Iudicum Nobilium Georgii de Igar, Ioannis, filii Naszlaj de Szent – – et Mathiae, 291filii Iacobi de Zedreg, diuisio facta fuerit in possessione Gyula-Vrs, vigore cuius Nicolao, filio Georgii Bisseni de Vrs, et filiis eius, Andreae et Antonio, cessit vna tertia, nempe sessio Gyula, aui sui, a parte meridionali habita, cum piscina Gyulató et aliis pertinentiis; reliquae vero duae tertiae obtigerunt Biekele, filio Petri, ac Ioanni, filio eius, Genepse et filiis eius Dominico et Stephano, Iacobo, fratri Fyle. NB. particula dextra deest.

1355. Festo Aegidii. Compositionales Conuentus Cruciferorum Domus Hospitalis Ecclesiae Beati Regis Stephani de Alba, inter Mathaeum, dictum Nothy, de Töbörcsök, et filios eius Nicolaum, Iohannem, Petrum et Blasium ab vna; ab alia vero partibus Stephanum, filium Dominici de eadem Töbörcsök et filios eius Ioannem et Gregorium, vigore quarum omnes sessiones ad ipsos pertinentes in dicta possessione Töbörcsök aequaliter diuidunt; medietas usque ad quamdam pirum versus orientem cessit Stephano; ad occidentem Mathaeo, ius patronatus Ecclesiae B. M. V. commune reseruant, terra vero a veredario dicti Stephani Gumolchikerth vsque magnam viam medietas ex parte superiori cessit Stephano, ab inferiori Mathaeo, in reliquo omnes inter se motas lites annihilant.

1361. Sabbatho ante quindenas festi Paschae. Protestatoriae eiusdem Conuentus de Alba ex parte Dominae Gengeh, relictae Stephani, filii Dominici de Tebercheuk, super eo, quod Blasius, filius Pauli, dicti de Saag, et Dominicus, filius Petri de eadem Teberchek, portionem possessionariam eius in eadem Theberchek habitam irruendo protestantem 292vulnerassent, et vna cum tenero filio Gregorio ad domum Petri, filii Sebastiani, profligassent, vt autem haec celari possent eundem in praesentiam regiam citassent.

1373. Festo Thomae. Prohibitoriae Capituli Ecclesiae Albensis vigore quarum Nicolaus, filius Mathaeus de Fanch, prohibuit Antonium et Ioannem de Chethe, ac Michaëlem, filium Andreae de eadem, ab occupatione portionis condam Andreae, filii Bernardi de eadem Chethe habita et per protestantem titulo defectus impetratae; Blasium vero, filium Zenke, a venditione eiusdem inhibuit.

1374. Tertia die Inuentionis festi S. Crucis. Compromissionales Conuentus Cruciferorum de Alba vigore quarum causa, quam Elisabetha, relicta Nicolai, filii Georgii, filii Gyula de Gyula-Ürs, iam consors Gregorii, filii Petheu de Zeremfalua, vna cum filio suo Antonio et filia Margaretha in congregatione Palatini Comitatui Albensi, feria II. post festum Georgii prope ciuitatem Albensem indicta – – – contra Magistrum Stephanum, dictum Fodor, dicti de Gyula-Örs, Castellanum de Simontornya, super facto portionis possessionariae dicti mariti Nicolai, condam de Gyula-Ürs in eodem Gyula-Ürs habitae, mouere debuissent, submittitur iudicio octo arbitrorum in termino octauae festi Pentecostes ferendo.

1376. Albae feria tertia post festum Margarethae. Expeditoriae magistri Dominici, filii Petri de Kynger, Vice-Comitis et Iudlium Comitatus Albensis superinde, quod filius Mathaeus de Fanch, secundo se iurauerit, quod seruum fratris 293sui Nicolai, filii eiusdem Mathius, minime captiuari fecerit.

1378. Festo Inuentionis S. Crucis. Prohibitoriae Capituli Albensis qualiter Gregorius, filius Pethö de Bodmér, nomine etiam consortis suae Elisabeth, ac Antonii et Margarethae prolium condam Ioannis, filii Nicolai de Ürs ex eadem Elisabetha progenitarum contradixerit, quod Stephanus, dictus Fodor, feria quarta post festum Paschae Domini, accepto regio et conuocatis hominibus, portionem condam Nicolai, filii Georgii de Urs, proximi protestantium reambulando nouis metis consignasset.

1380. Secunda die festi Alexii. Compromissum Conuentus Cruciferorum de Alba vigore cuius Stephanus, dictus Fodor de Ürs, praesente Nicolao, filio Mathaeus de Fanch, ab vna, et Elisabeth, filia Nicolai de Ürs, ab alia, causam respectu quartae suae puellaris in congregatione Palatinali promouendam sex arbitris in dicta villa Urs in octauis festi Natiuitatis B. M. V. coram vno Iudlium discutiendam committunt.

1382. Budae tertia die festi Andreae. Protectionale mandatum Elisabethae reginae Comitatui Albensi sonans, pro parte Margarethae, filiae Ioannis, filii Petri de Tarcza, Consortis Benedicti, filii – – de eadem, vigore cuius eidem relaxantur onera iudiciorum quoad portionem iudiciariam; in reliquo in iuribus protegi mandatur. Sub sigillo apparet: relatio Nicolai Palatini per Emericum, notarium eiusdem.

1384. Feria tertia post festum Petri et Pauli Apostolorum. Testimoniales Pauli, filii Pauli de 294Vosan, Vice-Comitis Albensis, qualiter medio Iudlium Petri, filii Mathaeus de Fanch, pro parte Thomae et Stephani, filiorum Antonii de Gyurk, in eadem Gyurk prohibiti fuerint Laurentius et Stephanus, filii Martini de Zilas, ne in frugibus per pecora damna inferre praesumant.

1389. Feria tertia post diem natiuit. B. Ioannis Baptistae. Testimoniales Vice-Comitis Albensis Blasii de Chán super eo, qualiter Emericus, filius Stephani de Bessenyö-Saag, nomine etiam filiorum suorum Ioannis, Blasii et Mathaei, item nomine Briccii, filii Iacobi de eadem Bessenyö-Saag, ab occupatione portionum condam Iacobi, filii Farkasii, et Cosmae in eadem Bessenyö-Saag existentium prohibuerit Paulum, filium Blasii, Benedictum, filium Leukus, Demetrium, filium Gregorii, ac Emericum et Paulum, filios – – de dicta Bessenyö Saag.

1389. Feria tertia post festum Sancti Iacobi. Testimoniales Blasii, filii Ladislai de Berény, V. Comitis Albensis, qualiter Petrus, filius Mathaei de Fanch, nomine etiam fratris sui vterini Blasii, item Matyus, Ioannis, Iacobi et Gregorii, filiorum suorum, et Nicolai, filii praedicti Mathyus de Fanch, prohibuerit Dominicum, filium Petri de Töbörcsök, ne idem tam equos suos equatiales, quam et Ioannis, dicti Enekes de Alba, in portione protestantium in Tebercsek seruare praesumat.

1391. Quarta die octauarum festi B. Petri et Pauli Apostolorum. Testimoniales Capituli Albensi, quod Margaretha, consors Stephani, filii Antonii de Gym, ab vna, et Petrus, filius Stephani 295de Urs, cum Nicolao, fratre suo, ab alia, causam suam ratione facti possessionarii submiserint Iudicio Mag. Nicolai de Hord, Comitis Magnae Insulae (seu insulae Chepel, quae olim vnum Comitatum formasse videtur, dein Pilisiensi adnexa) penes testimonium vnius Iudlium Comitatus Albensis, feria secunda Iacobi in Urs consessuri.

1394. Tertia die feriae sextae ante Ioannis Baptistae. Relatoriae Comitis Albensis Sigismundo regi directae super eo; qualiter vigore mandati dd. Budae secundo die festi Trinitatis, pro parte Blasii, filii Mathaei de Fanch, et consortis eius Margarethae emanati, inquisitum fuerit medio Iudlium Dionysii de Zilas, quod Petrus, Clemens, et Demetrius, filii Stephani de Alap, praefatae Dominae portionem in eadem Alap habitam occupassent, et in eadem aedificia struere praesumsissent.

1395. Quarta die feriae quintae Cinerum. Aliae relatoriae eiusdem Comitatus et Magistri Georgii, filii Petri de Szent-Márton, Vice-Comitis Albensis, Leustachio de Ilsua, Palatino et Comiti Albensi, directae super eo, qualiter penes mandatum eiusdem Palatini dd. Vissegrad, feria quarta post festum Simonis, pro parte Ioannis, filii Emerici de Saag, emanatum inquisitum fuerit, medio Ioannis, dicti Dombó de Alap Iudlium, quod Gregorius, filius Stephani de Saag, et Demetrius, filius suus, ante decem annos exponentis nouem boues et duodecim centenarios ademissent.

1398. Feria tertia post octauam festi Paschae. Testimoniales Comitatus Albensis et Magistrorum 296Iacobi et Mathiae Vice-Comitum, qualiter Blasius, filius Mathyus de Fanch, nomine coniugis suae Margarethae ac filii sui Barnabae prohibuerit Clementem, Petrum, Demetrium Literatum, filios Stephani de Alap, Iacobum, filium Mathaeus, ac Ioannem, Ladislaum, Mathaeum et Antonium, filios suos, item Ioannem, filium Gregorii de Alap, a detentione portionis dictae Dominae et filii sui in dicta Alap existentis.

1398. Tertia die festi Sancti Stephani regis. Pignoratitiae Capituli Albensis vigore quarum Ioannes et Blasius, filii Nicolai de Zenyebakanya, medietatem portionis, quae ipsis ex diuisione seu excisione quarte filialis Dominae Isabellae sororis matris vero Petri et Blasii, filiorum Mathiae de Fanch, in praedicta possessione Zenyebakanya obtigisset, oppignorant iisdem Petro et Blasio de Fanch pro XX florenis auri, singulum a centum denariis nouis computando.

1399. in Vigilia Petri et Pauli. Compromissionales Capituli Albensis vigore quarum Emericus, filius Pauli de Teberchek, ab vna, et Michaël, Antonius, ac Ladislaus, filii Nicolai de Ayon, nomine etiam Elisabeth, relictae dicti Nicolai, ab alia partibus, accordant, ita vt vniuersae earumdem lites octo arbitris in Albaregali proxima die iuridica post festum Beatae Margarethae cum testimonio Capitulari consessuris substernantur iudicandae.

1399. Octauo die festi S. Ioannis Baptistae. Testimoniales Magistrorum Georgii et Dionisii, filiorum vtriusque Stephani de Csák et de Maszegaly, inter alios honores Comitum Albensium, 297super eo, qualiter Magaretha, relicta Ladislai, Iudicis Ciuitatis Albensis, in praesenti congregatione generali Comitatus Alben. ex speciali edicto regis celebrata, constituerit procuratores Nicolaum dictum Zorelum, Benedictum Literatum, Petrum dictum Bessenew de Kajdách, Magistrum Paulum, Canonicum Ecclesiae Albensis, Stephanum Magnum, Barthas et Konyam, dictum Zene Zalay, Ciues Albenses, simul vel diuisim exhibitores praesentium.

1400. Quarta die feriae quintae ante festum Iacobi. Relatoriae Conuentus Cruciferorum de Alba magnificis viris Magistris Georgio et Dionysio, filiis Stephani de Csák et Marczali, inter alios honores Comitibus Comitatus Albensis super eo, qualiter penes mandatum eorumdem Comitum vna cum homine eorumdem Comitum Ioanne, filio Iacobi de Alap, pro parte Margarethae, consortis Blasii, filii Mathaei de Fanch, facta fuerit euocatio contra Clementem, filium Stephani de Alap, pro termino Dominicae post festum Laurentii ratione satisfactionis de iudicio trium marcarum.

Ex analectis familiae Fanch.

Vissza

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.