Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis, INDEX 2., Index., Tomo VIII. vol. II.

2009.12.17 20:42

Tomo VIII. vol. II.

A. 1317. Idem Carolus Ioannem Delphinum, fratrem suum, Albensem Comitem, iurium suorum in Sicilia Procuratorem constituit. p. 41. Conasterium B. M. V. de monte restituit, ac speciali Comitis Sopronien. protectioni committit. p. 42. Eidem priuilegiales super donationibus a M. Bors factis, confirmat. p. 43. Stephano et Arnoldo Fratribus, Comiti idem Gyulae, filio Hanus, auitas possessiones in praemium confirmat. p. 44. Fidelitatem ciuium de Sopron, collata terra Paghia remuneratur. p. 46. Thomae Vajuodae villas quasdam, infidelibus de Cserep, ac Fekete ablatas, donat. p. 48. In castro Zsambokret moratus p. 48. Hospitibus de Sidopatak, possessionis M. Ioannis de Somos, libertates ciuium de Cassa largitur. p. 49. Confirmatorias Andreae III. R. H. pro monasterio de monte S. Mariae rati habet, ac transcribit. p. 150. Restitutionem bonorum pro Stephano de Vbul suo firmat priuilegio. p. 52. Monasterio S. Crucis in Austria speciales largitur immunitates, 8ac praerogatiuas. p. 53. Ioanni de Somos ius nundinarum in villa Sidopataka largitur, p. 56. Libertates, ac iura Saxonum de Scepus, designatis appertinentiis, seruitiorum merito, patenter confirmat. p. 57. Libertates Saxonum etiam Cibiniensium ab Andrea II. concessas roborat. p. 62. Donationales suas A. 1315. Thomae A. Episc. Strigon. super castro Comarom. concessas renouat. p. 63. Comiti Bethlem, filio Comitis Dragh de Rajcsány, se ipsius possessiones, receptis a Matthaeo de Threnchin partibus Nitriensibus, restituturum spondet. p. 69. M. Otthmar huiusque fratribus seruitiorum merito villam Nagy Palugya confert. A. 1317. p. 70. 78. Ad terras Galli, Notarii sui, liberam commigrandi facultatem largitur. p. 72. Ciuibus Sopron. amisso libertatum primigenearum priuilegio libertates ciuium de Alba et Buda concedit. p. 73. De concordia inter Episcopum Quinq. Eccl. ac M. Phihem super damnis, vtrinque illatis, per arbitros componenda testatur. p. 76. Possessiones Petheu, filii Stephani Paznan, e nota infidelitatis, defectu item seminis Thomae A. Ep. in praemium confert. p. 79. Petrum, filium Pechehe, partes Kopazy Palatini secutum, ob Principem alienigenam in regnum vocatum, bonis omnibus exuit. p. 82. Literas Andreae II. super bonis inter Comitem Bors et M. Pousa commutatis, confirmat. p. 82. Eiusdem priuilegialibus super terris Monasterio B. M. V. de monte donatis consensuales largitur, pag. 84.

Anno 1318. Idem Carolus Magistro Tisza aulae suae Tauernico seruitiorum constantia terram Érd, Cot. Alben. confert. p. 147. Comiti Geuchul ciui Sopron. terram castren. Peturi donat. p. 151. 9Mercatoribus Viennen. per regnum Hungariae securitatem, ac libertatem solutis vectigalibus addicit. p. 154. Episcopo Vesprimiensi in concambium decimarum insulae Csepel honorem Comitatus loci, ac tributum noua donatione confert. p. 155. Iura et libertates Ecclesiae Zagrab. amplissimas recenset. p. 157. Saxonibus de Megyes etc. onus exercituandi erga pensum 400. marcarum argenti annue soluendarum relaxat, libertatesque Cibiniensium impertitur. p. 160. Libertates Vinitorum suorum de Éch a Bela IV. obtentas transcribit ac firmat. p. 162. Ad iura regni disquirenda et conseruanda ad campum Rákos vniuersis eius membris Comitia indicit. p. 163. Bona et iura Ecclesiastica, vbi legum contradictio non obstat, restituit; contradictores vero ad terminum congregationis generalis euocari iubet. p. 165. Ad castrum Iaurin. Episcopo loci restituendum a Ioanne PP. vrgetur p. 166. Ecclesiam B. V. Albae exustam plumbo tegi iubet. p. 166.

A. 1319. Idem Carolus M. Paulo et Laurentio, fratri ipsius, filiis Simonis, ob nauatam contra Teutonicos, et Andream rebellem, operam castrum eorum Kobolth vocatum restituit. p. 199. Thomae filio Farkasii, Iudici Cumanorum, bona Petri de Pilin, sine herede mortui, ob fidelia ad Cassouiam, ac Visegradum, in negociatione cumprimis matrimonii cum Beatrice contracti, exhibita seruitia, in praemium confert. p. 202. Possessionem Keralpopa Cot. Beregh, ob excessus ablatam, M. Somos in remunerationem donat. p. 204. Possessionem Kabalafölde, ab infidelibus Omodei filiis ademtam, C. Nicolao in praemium fidelitatis confert. p. 207. Donationales Andreae III. R. H. 10pro Michaële, filio Stephani Maróth de genere Guthkeled, confirmat. p. 209. Michaëli de genere Hunt Páznán, aulae suae Iuueni, excussis ipsi in hastiludio dentibus, terram Pousa donat. p. 210. Hospitibus de Cassa immunitates ac priuilegia singularia largitur. p. 213. A collectoribus decimarum Ecclesiae Zagrab. exigi quidpiam vetat. p. 214.

A. 1320. Idem Carolus filiis Michaëlis ac Simoenis tributum regium a Comite Sopron. in possessione Kövesd percipi solitum, donat. p. 241. Elisabetham quartam vxorem ducit p. 244. Tributum fori de Castro Budensi Monialibus de insula leporum, ne ciuibus quidem Albensibus exceptis, adiudicat. p. 244. Possessionem Pomogh Cot. Sopron. Nobilibus de Büky, ob infidelitatem ablatam fidelibus suis de Nagy-Marton confert. p. 246. Rosnauiam cum argenti fodinis A. Episcopatui Strigon. peremtorie addicit. p. 248. Congenerationales de Győr super exercitio iurium patronatus Monasterii S. Iacobi de Silisio coram se concordasse, attestatur. p. 249. Thomae A. Episcopo Strig. castrum et Comitatum Komárom sponte restituenti, Comitatum Bars, ac ciuitatem Bach Cott. Honth. cum pertinentiis confert. p. 251. Neo fundatae ciuitati Bartfa, eiusque fundatori, priuilegia largitur. p. 253. Fundationem Carthusianorum in Lechnicz firmat. p. 255. De Vrosio, Seruiae regulo, triumphat. p. 257. ratione terrae Mérgesd. Cott. Zathmár, destructae inquiri iubet. p. 290.

A. 1321. Idem Carolus castrum Borostyán, Cot. Zemplin. Petro, filio Petene, ademtum M. Ladislao, Donch, etc. in praemium, ac cambium castri Patak confert. p. 292. Russiam rubram, regnum suum vocat p. 293. Cum Friderico Pulchro 11Imp. ac Ducibus Austriae foedus instaurat. p. 295. Nicolao, prius Castellano de Csicsor, ad viam fidelitatis reuerso, gratiam facit, possessionesque restituit. p. 296. M. Michaëli, filio Lamperti, possessionem Vjfalu Cot. Vjvár, iuxta fluuium Ronyva sitam, donat. p. 297.

A. 1322. Idem Carolus Lukacsio ac Gregorio, de genere Péch, insignium seruitiorum merito, possessionem Ibrány etc. nouae donationis titulo confert. p. 324. In tutelam Conuentualium ac populorum monasterii B. V. de Kercz, regulatis patronatus sui iuribus, energicum largitur edictum. p. 328. Confirmatorias Geisae II. R. H. pro Abbatia Pécsvárad, transcribit. p. 336. Friderico Austrio Imp. Rom. cum aemulo Henrico Bauaro descertanti, suppetias ad Rhenum mittit. p. 338. Cessionem Theodori de Weytech M. Gallo notario suo speciali, cui idem Theodorus filiam nuptui dederat, magnis cum encomiis confirmat. p. 339. Ad relationem Capituli Agrien. M. Ioannis, filio Iuche, donationales de terra Zsadány igne consumtas renouat. p. 342. Ád preces Friderici, viri Magnifici, filii Comitis Duimi, priuilegia Comitum Frangepan roborat. p. 346. 347. Priuilegia Stephani II. pro ciuibus Sibinicensibus confirmat. p. 348. Spectata fidelitate M. Sinka, sub obsidione arcis Threnchin interemti, patentes suas de anno 1321. filio ipsius Petro, dicto Csorba, priuilegialiter elargitur. pag. 356. Causas Iobbagionum Abbatiae de Kercz ordinat pag. 359. Ad preces Nicolai, sui Tauernicorum magistri, M. Alexandro. Castellano de S. monte Pannoniae, villam Baráthy A. 1311. collatam firmat. p. 360. Priuilegium Andreae II. R. H. Ordini Hospitalariorum. A. 1217. 12Sub aurea bulla concessum, transcribit, ac confirmat. p. 362. Donationem possessionis Hasság, per Petrum dictum Csorba, Petö, filio Synka factam rati habet. p. 304. Szent-Galenses exemtos iudicio suo reseruat. p. 364. Nobilibus de Riucha donationales Ladislai Chuni roborat. p. 365. Ecclesiae Abbatiae de Zagrab. quinque marcas annue solui iubet. p. 384. Possessiones Michaëlis Comitis de Sarus, et Zemplin metis circumscribi iubet. p. 385.

A. 1323. Idem Carolus Emerico de Kumpold possessiones Paulo de Chabanka, nota infidelitatis ademtas, in praemium confert. A. 397. Donationes suas super ciuitate Segnia Frangepaniis concessas nouo firmat priuilegio p. 402. Terram Faw Cot. Békes, inter Petrum Iudicem Curiae M. Tauernicorum, qua donatarium, ac Michaëlem de Faw, qua contradictorem, per Arbitros aequa parte diuisam fuisse, testatur. p. 403. Donationem Geuchul, ciui Sopron. factam, nouo et authentico sigillo confirmat. p. 406. Terras a Bela IV. R. H. Custodiatui Ecclesiae Strig. donatas confirmat. p. 408. Laurentio, de genere Osl, castrum Kanisa, a Nicolao, dicto Kokas, ob infidelitatem ablatam, in praemium confert. p. 410. Donationales pro Frangepaniis nouo sigillo elargitur. p. 414. Priuilegiales monasterii S. Crucis in Austria sigillo nouo firmat. p. 416. Patentales super terra Thosola donata, ad preces paruuli sui Petri, nouo sigillo subsignat. p. 419. Possessiones indebite recaptiuatas Ioanni, filio Thomae, restituit. p. 421. Ioannem, filium M. Kokas, quod pater ipsius effuso ad Rozgony sanguine, culpam abluerit, ab impetitionibus absoluit. p. 425. Donationales suas super possessione Milenthe, et Olajkuta M. Bogar renouat. p. 426. Filiis Comitis 13Simeonis restitutionales suas super castro Kabolth nouo sigillo munit. p. 428. Ita etiam super terra Hulete p. 430. Cambiales super castro Borostyán. p. 432. Donationales Episcopatus Nitrien. pro Ioanne Ep. Nitrien. confirmat. p. 435. Terram item Beren ab Elisabetha regina Ecclesiae Vesprim. concessam. p. 437. Donationales suas super terra Naasfő, al. Tóthfalu. p. 438. Priuilegium Abbatiae de Péchvárad. p. 441. Donationales suas super possessionibus Pazdich et Deregnyő. p. 441. Fassionales super possessione Papoch Monialibus de insula donata. p. 444. Priuilegiales ciuitatis Capitularis de Iaurino p. 447. Super tributo in Kövesd. p. 447. Donationales super possessione Pomogh pro Nagy-Martonianis. p. 449. Nouam donationem super Rosnobánya. p. 451. Philippum Drugeth Palatinum in castris Lublio et Polocha statuendum iubet. p. 453. Donationales super villa Görgö. p. 454. Priuilegia filiis C. Phile concessa. p. 456. Super castra Lindua C. Nicolao, filio Stephani, filii Hoholt donato p. 457. Donationales suas super terra Kisdir datas. p. 464. Friderico Comiti de Wegla honorem Comitatus de Dresnico, patri suo addictum confert. p. 467. C. Mych recensita merita remuneratur. p. 470. Iazones, vulgo Iazyges, a iudicio filiorum Keverge exemtos, in coetum Iazygum specialiter exercituare debentium transfert. p. 472. In Ducibus Austriae libertati reddendis operam dat. p. 474. Populos Ecclesiae Scepus a iudicatu ciuili eximit. p. 474. Ciuibus de Poson. libertatem moneta, qua vellent, vtendi concedit. p. 474. Iura et decimas Episcop. Agrien. restabiliri iubet. pag. 487. 489.

14A. 1324. Idem Carolus Paulo, Aucupatori de Sopronio, terram castrensem de Tothsusuk confert. p. 499. Ecs, qui Matthaeo de Trenchin castra sua submiserant, bonis omnibus priuat, horumque partem Thomae Vajuodae Trans. confert. p. 504. Priuilegium Ladislai Chuni pro Monialibus de insula transcribit, ac rati habet. 505. Alias litteras super possessionibus Ecclesiae Agriensi restitutis roborat. p. 507. Priuilegium fundati monasterii de Abraham confirmat. p. 509. Priuilegiales suas filiis Michaëlis de Semyen nouo sigillo firmat. p. 511. Ciuitati suae Maroth, teutonice Neustadt, vocatae singulares confert immunitates. p. 514. Donationales Monasterio de Kolos confirmat. p. 518. M. Ioanni, filio Hench, rectori castri de nouo monte Pest, castellano de Óvár, fidelitatis merito castrum Simontornya donat. p. 519. Testimoniales Capituli Buden. super terra ciuibus Buden. vendita transcribit. p. 522. Possessionem Sempte cum possessione ac castro Cseklész Comiti Rufo dat in concambium. p. 524. Donationales, Emerico de Enyruh concessas, huius filiis roborat. p. 532. Terram Alramus prope Lajtam, a possessoribus in censum Austriis datam, aufert, ac Nagy-Martonianis donat. p. 535. Possessiones Farkasfölde ac Kövesd, in Comitatu Iaurinen. iuxta fluuium Rába sitas, quas ignoranter Magistro Deseu contulit, detecto errore, Nobili Dominae Elisabeth relinquit. p. 537. Ius patronatus monasterii B. V. de Sár, Paulo, filio Petri, per notam ademtam Emerico, filio Pauli, Castellano de Sirák, in praemium confert. p. 538. Confirmationales suas pro ordine Cruciferorum Hospit. nouo sub sigillo elargitur. 543. Statutionem possessionis Nimigh Cot. 15Sopron. M. Laurentio; de genere Osl, factam in praemium meritorum confirmat. p. 547. Donationales suas super Nagy Palugya pro M. Othmár nouo sub sigillo edit. 551. C. Andreae, filio Iacobi de Lancs, terram Rakolcz Cot. Zol. confert. p. 552. Donationales suas Thomae Vaj. concessas super terris Petri Perin solemniter confirmat. pag. 558. Item Lukacsio ac Georgio, filiis Gregorii datas p. 560. Nicolaum, Banum Sclauoniae, in possess. Ikren, Cot Iaur. statui iubet. p. 562. Concambium possessionis Askut cum terra Budtkeleke, confirmat. p. 566. Ius gladii pro Henrico Ep. Wesprim. confirmat. p. 566.

A. 1325. Idem Carolus inito cum Ioanne B. R. foedere, filio suo Ludouico ad regnum Poloniae ac Russiae rubrae viam sternit. p. 601. Contractum matrimonialem Laurentii de Nagy Marton gratiose confirmat. p. 605. Donationales suas super castro Ecsed pro filiis Briccii de Bátor nouo sigillo munit. p. 608. Pactionem de possessione Thunugh inter cognatos Michaëlis de eadem aequaliter diuidenda rati habet. p. 609. Immunitatem domus Monasterii S. Crucis Posonii possessae reuocat, eamque praestationibus ciuilibus subiicit. p. 610. Compositionem inter Crucigeros ac ciues de Sopron. factam roborat. p. 613. Donationales suas Ecclesiae S. Mariae de Désvár concessas roborat. p. 615. Sententiam Alexandri, Curiae suae Iudicis, super terra Turgusa recenset ac confirmat. p. 608. Thomae, filio Tibá, possessionibus cambiatis alias se collaturum obligat. p. 622. Magistros Ioannem Kokos et Ricolfum ius patronatus Abbatiae Landek Abbati ac Conuentui de Miekov, in Polonia, cedere certis sub restrictionibus indulget. 16p. 323. M. Ricolfo, filio Ricolfi, fidelitatis eximiae merito, singulares largitur praerogatiuas. p. 626. Singulas Nobilium, et aliorum exemtiones in iudiciis, per terras Banatus in Sclauonia cassat, et causas ipsorum soli Bano subordinat. p. 629. Num metae inter Lomnicza ac Zabkfalua destructae fuerint, inquiri iubet. p. 659.

Vissza

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.